35-lecie poniatowskich zespołów muzycznych


Zespoły Muzyczne w PoniatowejAmbasador Poniatowej w Polsce i na całym świecie – Zespoły Muzyczne założone w 1975 roku przez Danutę Danielewicz obchodzą w tym roku rocznicę 35-lecia powstania. Z tej okazji państwo Danuta i Witold Danielewiczowie a także Burmistrz Poniatowej Lilla Stefanek i Starosta Opolski Zenon Rodzik zapraszają na uroczysty koncert, który odbędzie się w niedziele 19 września o godzinie 17:00 w Auli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej. Dzień wczesniej ten sam koncert odbędzie się w Sali Koncertowej Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Marii Curie – Skłodowskiej 5. serdecznie zapraszamy do przybycia na to jakże ważne dla mieszkańców Poniatowej wydarzenie.

Zespoły państwa Danielewiczów mają na swoim końcie 1750 koncertów w kraju oraz 734 za granicą.

Historia poniatowskich zespołów muzycznych:
1975: Założenie chóru „Szczygiełki” przez Danutę Stanisławek (po mężu Danielewicz) w Zbiorczej Szkole Gminnej w Poniatowej. Pierwsi chórzyści – to 30 dzieci z klas 1-3 Szkoły Podstawowej; wykonano 3 koncerty w Poniatowej. Próby odbywały się na korytarzach szkolnych.
1976: Rozpoczęcie, przez Danutę Danielewicz, nauki gry na fletach podłużnych wśród małych chórzystów; szycie pierwszych strojów dla chóru. Chór przyjmuje nazwę: „Szczygiełki” ; wykonano 10 koncertów.
1977: Założenie zespołu fletowego; 13 koncertów – w tym pierwszy koncert poza Poniatową.
1978: Udział chóru „Szczygiełki” i zespołu fletowego w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych pierwsza nagroda – Puchar Kuratora oraz wytypowanie zespołu fletowego do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Na bazie zespołu fletowego powstaje „Scholares Minores pro Musica Antiqua” – powstają pierwsze stroje z epoki; 30 koncertów w Polsce (min.Lublin, Kielce, Warszawa).
1979: Nagroda Główna „Harfa Eola” dla zespołu „Scholares Minores pro Musica Antiqua” podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu „Schola Cantorum” w Kaliszu. Nagroda przyznana przez Jury pod przewodnictwem Kazimierza Piwkowskiego otworzyła zespołowi drogę do dalszych sukcesów. Pierwszy wyjazd zagraniczny Scholares – I miejsce z wyróżnieniem na Światowym Festiwalu Muzycznym w Neerpelt w Belgii; 70 koncertów – w tym 65 w Polsce i 5 za granicą (2 wyjazdy zagraniczne).
1980: Powstaje nowa placówka oświatowa pn. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej, które przejmuje chór „Szczygiełki” i zespół „Scholares Minores”. Dyrektorem placówki zostaje Danuta Danielewicz. Nowa siedziba zespołów mieści się w piwnicy budynku PSS „Społem” przy ul. Brzozowej. Udział w programie TV pt. Stereo i w kolorze. Otrzymujemy list od p. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej; kupujemy pierwsze walizy i torby pdróżne; w zespole pojawia się pierwsza wiolonczela; 43 koncerty – 34 w Polsce i 9 za granicą (2 wyjazdy zagraniczne).
1981: To przede wszystkim pierwsze tournee do RFN i zakup pierwszego krumhornu; 37 koncertów – 17 w Polsce i 20 za granicą (2 wyjazdy).
1982: Najdłuższy, 6-tygodniowy, wyjazd do W. Brytanii. Tu poznajemy p. Henryka Baranowskiego, od którego otrzymujemy w prezencie autokar marki „Ford”. W celu wspierania działalności zespołów zawiązuje się Stowarzyszenia „Musica Antiqua”, którego pierwszym prezesem zostaje Naczelnik miasta Henryk Śmiech. Rok 1982 zakończyło nagranie programu w TV pt. „Scherzo wigilijne”. Pierwsze społeczne prace porządkowe przy Pałacu w Kraczewicach; 68 koncertów: 11 w kraju i 57 poza Polską (3 wyjazdy).
1983: Nagranie pierwszej kasety audio przez chór „Szczygiełki” w W. Brytanii, z której to dochód przeznaczony został w całości na głodujące dzieci w Afryce; 46 koncertów: 23 w Polsce, 23 poza granicami (2 wyjazdy).
1984: Zmiana siedziby – powrót do Szkoły Podstawowej (ale ponownie piwnica !). Nagranie programu TV pt. „Wycieczka do Wilanowa”. „Złota Struna” dla „Scholares Minores” na BIM w Bydgoszczy. Gościmy w Poniatowej pierwszą grupę zagraniczną – z Wielkiej Brytanii; rozpoczynamy naukę gry na skrzypcach; 105 koncertów: 71 w Polsce i 34 za granicą (2 wyjazdy).
1985: Rok Jubileuszu 10-lecia. Druga „Złota Harfa Eola” dla Scholares w Kaliszu; Dyrygentem chóru „Szczygiełki” zostaje Witold Danielewicz; 63 koncerty: 49 w kraju i 14 poza (2 wyjazdy).
1986: Zmiana siedziby – nareszcie 2 piętra przy ul.Młodzieżowej 6. Pierwsze kontakty z Towarzystwem Niemiecko -Polskim w RFN i Berlinie Zachodnim – poznajemy Christiana Schroeter’a; Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych za propagowanie kultury polskiej za granicą; 82 koncerty: 43 w Polsce i 39 poza (5 wyjazdów).
1987: Udział chóru „Szczygiełki” we mszy św. w Lublinie z udziałem Papieża Jana Pawła II; Zdobycie pierwszego „Złotego Kamertonu” przez chór „Szczygiełki” (do tej pory były to Puchary Ministerstwa Oświaty); 59 koncertów: 46 w kraju i 13 poza Polską (3 wyjazdy).
1988: Obchody 10-lecia istnienia zespołu „Scholares Minores”; wydanie wydawnictwa jubileuszowego autorstwa Ewy Stawiarskiej; Otrzymujemy nowy autokar marki „Autosan 10-11”, tym razem od Premiera Zbigniewa Messnera; kupujemy pierwsze „bluzy podróżne”;. otwarcie „Domu Muzyki” w Kraczewicach – świątecznej siedziby poniatowskich zespołów, którego dyrektorem zostaje Witold Danielewicz; 57 koncertów: 41 w Polsce i 16 za granicą (5 wyjazdów).
1989: „Grand Prix” i Złota Harfa Eola dla Scholares Minores ; Złoty Kamerton dla „Szczygiełków”; 76 koncertów: 48 w Polsce i 28 za granicą (6 wyjazdów).
1990: Nagroda im. Św. Brata Alberta Chmielowskiego za popularyzację polskich pieśni sakralnych w kraju i za granicą dla zespołu Scholares Minores; Zakup instrumentów ze środków Ministerstwa Kultury i Sztuki ( podanie zostało złożone 12 lat wcześniej !); ponowna „Złota Struna” na BIM w Bydgoszczy dla Scholares Minores; 116 koncertów: 49 w kraju i 67 poza (6 wyjazdów – aż 73 dni !).
1991: Pierwsze koncerty Scholares Minores w Filharmonii Narodowej w Warszawie oraz udział we Międzynarodowym Festiwalu „Wratislawia Cantans” ; następna „Złota Harfa Eola” dla Scholares; 64 koncerty: 45 w Polsce i 19 za granicą (2 wyjazdy).
1992: Pierwszy wspólny wyjazd dzieci z rodzicami (Gross-Siegharts w Austrii); Ponownie „Złoty Kamerton” dla chóru; w Pałacu wieszamy pierwsze portrety „zasłużonych” członków zespołów; 92 koncerty: 58 w Polsce i 33 za granicą (4 wyjazdy).
1993: Pierwszy kontakt zespołów z Janem Terlau (Holandia); kolejny Złoty Kamerton dla chóru „Szczygiełki”-młodsze pod dyr. Małgorzaty Lulek; Scholares zdobywa kolejną Złotą Strunę na BIM w Bydgoszczy; 81 koncertów:48 w kraju i 32 za granicą (6 wyjazdów).
1994: Śmierć wielkiego przyjaciela i dobroczyńcy naszych zespołów – p. Henryka Baranowskiego z Wielkiej Brytanii. Zakup długo oczekiwanych futerałów !; Rozpoczynamy naukę gry na mandolinie; zawiązuje się zespół „O sole mio”; 64 koncerty: 46 w Polsce i 18 za granicą (2 wyjazdy).
1995: Jubileusz 20-lecia; wydanie 3 tomowego wydawnictwa jubileuszowego pt. „Dzieci z Poniatowej” autorstwa Małgorzaty Michalec i Danuty Danielewicz; kolejny „Złoty Kamerton” dla chóru pod dyr. W.Danielewicza i Złota „Harfa Eola”dla Scholares Minores; 86 koncertów: 73 w kraju i 13 poza Polską (3 wyjazdy).
1996: Udział w Dniach Muzyki Oratoryjno-Kantatowych w Przemyślu; 75 koncertów: 57 w Polsce i 18 za granicą ( 3 wyjazdy).
1997: Pałeczka dyrygenta chóru przechodzi do rąk Dagmary Chylińskiej (Matysik) – ex członkini zespołów „Scholares Minores” i „Szczygiełki”. Chór zdobywa kolejny Złoty Kamerton, a dyrygentka nagrodę za „Najlepszy Debiut”. Pierwsza wyprawa „Scholares” do Ameryki; 96 koncertów: 64 w Polsce i 32 za granicą (3 wyjazdy).
1998: Wydanie pierwszych płyt CD: Muzyka dawnej Europy cz.I (nagrania archiwalne z lat 1988-91) oraz Kolędy; Ponowne koncerty w Filharmonii Narodowej w Warszawie; 91 koncertów: 72 w kraju i 19 poza (5 wyjazdów).
1999: Wyprawa „Scholares Minores” do Australii; wydanie nowej płyty CD „Muzyka dawnej Europy” cz.II w Australii; zakup nowych instrumentów ze środków Fundacji im. Kronenberga; Chór „Szczygiełki” zdobywa Grand Prix i Złotą Harfę Eola w Kaliszu; kolejny Złoty Kamerton dla chóru na Ogólnopolskim Konkursie Chórów a`capella; Rekordowa ilość koncertów -121: 75 w Polsce i 46 za granicą (4 wyjazdy).
2000: Jubileusz 25-lecia chóru „Szczygiełki”; wydanie pięknej publikacji autorstwa Małgorzaty Kacprzak i Danuty Danielewicz pt. „Ćwierć wieku dziecięcych zespołów z Poniatowej”; debiut nowego zespołu „Kwartet Antiqua” (Kwartet viol da gamba); w Pałacu gościmy Prezydenta RP-Lecha Wałęsę.
2001: Wielki sukces „Szczygiełków” w Bydgoszczy: Grand Prix i Złoty Kamerton; Udział chóru w Konkursie Radiowej Unii Europejskiej – I miejsce!!!!; Kolejne koncerty „Scholares Minores” w Filharmonii Narodowej w Warszawie; 3 wyjazdy zagraniczne.
2002: Grand Prix oraz dwie Nagrody Główne „Harfy Eola” zdobyte na XXII Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Kaliszu; 4 wyjazdy zagraniczne.
2003: I miejsce zdobyte na Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym „Legnica Cantat” oraz nagroda Polskiego Radia, koncert w Filharmonii Narodowej, koncert na Światowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”; 3 wyjazdy zagraniczne.
2004: 2 wyjazdy zagraniczne – Meksyk i Ukraina, Miedzynarodowe Warsztaty Orkiestralne – 5 orkistr smyczkowych z Litwy, Niemiec i Polski;
2005: 4 wyjazdy zagraniczne, Obchody Jubileuszowe 30-lecia działalności zespołów, przyznanie zespołom tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego”
2005: 4 wyjazdy zagraniczne, koncert w Filharmonii Narodowej
2006: 3 wyjazdy zagraniczne, 2 koncerty w Filharmonii Narodowej
2007: 3 wyjazdy zagraniczne, wykonano 102 koncerty, koncerty dla Filharmonii Łódzkiej i Filharmonii Narodowej
2008: 4 wyjazdy zagraniczne, udział w projekcie MKiDN,
2009: od stycznia do lipca – 74 koncerty (64 w Polsce i 10 za granicą) wydarzenia: gościmy chór „Mariella” z Pilzna (Czechy), V sesja fotograficzna. Trzy wyjazdy zagraniczne: Niemcy – Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Halle – „Scholares Minores” Czechy – wymiana chórów, Pilzno – Poniatowa, chór „Szczygiełki” Węgry – tournee koncertowe, Budapeszt, chór „Carduelis”
Ważniejsze koncerty: koncert kolędowy w Filharmonii Lubelskiej, cykl trzech koncertów kolędowych w regionie (Poniatowa, Lublin, Radzyń Podlaski), dwa koncerty podczas wizytacji parafii przez Biskupa Artura Mizińskiego, dwa koncerty z okazji „Papieskiego Misterium Wielkopostnego” w Poniatowej i w Lublinie (200 wykonawców).

Źródło: scholares.poniatowa.pl