Wyborco głosuj na swoich!

Wyborco głosuj na swoich!W niedziele wybierzemy burmistrza, przedstawicieli do rady miasta i gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa. O ile burmistrza wybieramy jedną osobę to do rady miasta i powiatu wybieramy kilkunastu naszych przedstawicieli na najbliższe cztery lata. Część z Was ma już swoich kandydatów a druga część jeszcze nie podjęła decyzji. Często niewiedza oraz pochopny wybór mogą przynieść wiele późniejszych rozczarowań.  Wybierając „pierwszego lepszego kandydata” może okazać się, że w radzie miasta nie ma przedstawiciela z naszego osiedla, nie będzie miał kto zabrać głos w najważniejszych dla naszego codziennego życia sprawach. Sytuacja ta przedstawia się podobnie w odniesieniu do rady powiatu. Szybko oddany głos na „chybił trafił” i możliwe późniejsze tego skutki: złe, niekompetentne według Was osoby na stanowiskach, stagnacja w mieście oraz inwestycje zaczynające się gdy zbliżają się kolejne wybory.

Uniknijmy tego! Wybierzmy właściwych ludzi!

Nie proponujemy Wam konkretnych nazwisk czy partii politycznych. Proponujemy Wam wybór osób, które są z Waszych okręgów wyborczych, których znacie na co dzień z osiedli (w przypadku wyborów do rady miasta) oraz osób z naszego kochanego miasta, które będą już członkami rady powiatu położą większy nacisk na rozwój właśnie naszej Poniatowej!

To w naszych rękach leży los Poniatowej przez najbliższe 4 lata!

>> Zobacz temat Wyborów Samorządowych na naszym forum <<

Głosujmy z głową!

Poniżej znajdują się linki do list kandydatów na radnych miasta a także radnych powiatu. Załączamy również wykaz okręgów wyborczych wraz z liczbą radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

1) Okręgi wyborcze w wyborach radnych Rady Miejskiej w Poniatowej

2) Lista kandydatów do Rady Miasta Poniatowa

3) Lista kandydatów do Rady Powiatu Opolskiego

e-Poniatowa.pl