W piątek 13 maja oddaj krew

Zbiórka krwiOddając krew spełniasz najpiękniejszy czyn. Ratujesz zagrożone życie! – poniatowski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża zachęca do udziału w akcji oddawania krwi. Najbliższa zbiórka odbędzie się w piątek 13 maja w godzinach od 9:00-12:00. Miejscem akcji będzie Centrum Kultury Promocji i Turystyki przy ul. Fabrycznej 1. Obsługę medyczną zapewni personel z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lublina.
W czasie akcji będzie prowadzona zbiórka czekolad od krwiodawców, które następnie zostaną przekazane wychowankom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.Św.Franciszka z Asyżu w Kęble.
Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy, aby oddać krew należy:
– być zdrowym
– posiadać ze sobą dowód osobisty,
– spożyć lekki posiłek przed przybyciem do punktu,
– kilka dni wcześniej nie spożywać alkoholu.

Źródło: hdkponiatowa.dbv.pl