W piątek 11 lutego oddaj krew. Pierwsza zbiórka krwi w tym roku.

Zbiórka krwiOddając krew spełniasz najpiękniejszy czyn. Ratujesz zagrożone życie! – poniatowski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża zachęca do udziału w akcji oddawania krwi. Najbliższa zbiórka odbędzie się w piątek 11 lutego w godzinach od 9:00-12:00. Miejscem akcji będzie Centrum Kultury Promocji i Turystyki przy ul. Fabrycznej 1. Obsługę medyczną zapewni personel z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lublina.
Podczas akcji, będzie prowadzona rekrutacja do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku Kostnego. Rekrutacja dawców wiąże się z wypełnieniem oświadczenia woli i pobraniem próbki krwi na badania antygenów zgodności tkankowej. Prezes Klubu jak i Zarząd liczą na szeroki odzew wśród ludzi chcących się podzielić tym pięknym darem jakim jest krew.
Serdecznie zapraszamy!

Przypominamy, aby oddać krew należy:
– być zdrowym
– posiadać ze sobą dowód osobisty,
– spożyć lekki posiłek przed przybyciem do punktu,
– kilka dni wcześniej nie spożywać alkoholu.

Źródło: hdkponiatowa.dbv.pl