Uroczyste otwarcie Biura Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego

Stowarzyszenie Inicjatyw SamorządowychW imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych, serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie Biura Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Opolu Lubelskim, które odbędzie się 29 czerwca br. o godz. 13:00, przy ul. Kościuszki 5/1. Sieć 6 stałych Biur Bezpłatnego Poradnictwa na terenie województwa lubelskiego utworzona została w ramach projektu „Mam Prawo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nasz projekt zajął I-sze miejsce w kraju w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach poddziałania 5.4.2 PO KL.

Honorowy patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Lubelskiego i Przewodniczy Sejmiku Województwa Lubelskiego.

Celem projektu „Mam Prawo” jest zapewnienie w okresie od maja 2011 r. do kwietnia 2014 r. mieszkańcom powiatów opolskiego, świdnickiego, puławskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, biłgorajskiego, janowskiego i ryckiego bezpośrednio oraz dla mieszkańców całego województwa drogą elektroniczną – szerokiego dostępu do wysokiej jakości bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Wsparcie kierowane jest do wszystkich tych, którzy nie potrafią sami poradzić sobie z problemami. W ramach projektu „Mam Prawo” z profesjonalnej pomocy prawników i doradców skorzystać będą mogły w szczególności osoby znajdujące się w sytuacji materialnej i rodzinnej, uniemożliwiającej skorzystanie z odpłatnych porad. Pomagamy przede wszystkim osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji – osobom biednym, pokrzywdzonym, tym którzy stracili pracę, a często także nadzieję na lepszą przyszłość.

Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom nasz projekt obejmie swoimi działaniami w szczególności osoby zamieszkałe w miastach oraz na terenach pozamiejskich, gdzie tego typu wsparcie było jak dotąd niedostępne. Dodatkowo system porad wyjazdowych obejmie osoby nie mogące swobodnie poruszać się – starsze, niepełnosprawne, opiekujące się osobami zależnymi.

W ramach projektu wdrażany jest także innowacyjny system poradnictwa internetowego – świadczonego przez utworzoną w tym celu e-kancelarię prawną. Nasze poradnictwo internetowe doskonale wpisuje się w projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”. Dzięki wyposażeniu w najbliższym czasie minimum 90% mieszkańców naszego regionu w szerokopasmowy internet, dostęp do bezpłatnych e-porad prawnych i obywatelskich będzie otwarty dla wszystkich potrzebujących jej osób.

W odpowiedzi na problemy lokalnej społeczności w dostępie do informacji i bezpłatnych usług prawnych prowadzona jest intensywna kampania promocyjna poradnictwa. Dodatkowo cyklicznie wydawany będzie biuletyn informacyjny w formie bezpłatnego kwartalnika, dostępnego też na stronie internetowej projektu www.mamprawo.eu. Publikowane teksty prezentować będą prawne aspekty najbardziej popularnych obszarów życia społecznego, zawodowego  i gospodarczego oraz najczęstsze problemy, z którymi spotykają się mieszkańcy regionu oraz możliwość ich rozwiązania.

System poradnictwa świadczonego za pośrednictwem e-usług, wyróżniają nasz projekt spośród innych tego typu przedsięwzięć. Niesienie pomocy prawnej ludziom ubogim, umożliwia zaspokojenie najważniejszych potrzeb społecznych związanych z dostępem do bezpłatnej pomocy prawnej. To wszystko sprawia, że nasz system bezpłatnych e-porad wraz ze stacjonarnymi punktami przyczyni się do podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej mieszkańców – tak aby w sposób aktywny i świadomy potrafili rozwiązywać problemy własne i swoich lokalnych społeczności.

Jeszcze raz zatem zapraszam na uroczyste otwarcie Biura Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. Po uroczystości poprzedzonej konferencją prasową zapraszam na poczęstunek oraz wspólną rozmowę.

W otwarciu przewiduje się udział Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych. Zaproszeni zostaną Marszałek Województwa Lubelskiego i Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego, szefowie struktur władzy państwowej i samorządowej w powiecie, proboszczowie miejscowych parafii, szefowie instytucji – między innymi Urzędu Pracy, KRUS, ZUS, policji, straży pożarnej oraz lokalne media.

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych