Wycieczka objazdowa po Chorwacji z Biurem Podróży Rajskie Wrota

Czy wiesz, że...

...wzmianka o Poniatowej z 1626 roku głosi: Kasper Poniatowski Ciołek od odwu ćwierci po groszy siedem i pół. Jerzy Uniszowski oddał poboru trojackiego i części swej od Jana Kaspra z Ciołków Poniatowskich wiecznie nabytej od półanka po groszy 15 trzech zagród z rolami po groszy 6, dwu zagród bez ról po groszy 4.

Nałęczowska Kolej Wąskotorowa Archiwum