Wycieczka objazdowa po Chorwacji z Biurem Podróży Rajskie Wrota

Czy wiesz, że...

...w 1977 roku powstało Liceum Rolnicze jako filia Zespołu Szkół Rolniczych w Kluczkowicach. Szkołę utworzono przy Liceum Ogólnokształcącym. w 1996 roku szkoła została przeniesiona do Poniatowej Kolonii a w 1998 rokuszkoła przestał istnieć.

gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej Archiwum