PRZYWRÓĆ E-PONIATOWA.PL DO ŻYCIA

kontakt: redakcja@e-poniatowa.pl

Czy wiesz, że...

...do początku lat 50-tych przy ulicy 11 listopada znajdował się pomnik Marszałka Józefa Piłsudzkiego.

Elektrownie wiatrowe w Poniatowej Archiwum