Poniatowskie Koło PZW zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Poniatowskie Koło PZWZarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr. 51 w Poniatowej zaprasza członków koła na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w sali Kawiarni „Klubowa” o godzinie 9:00 w dniu 21.11.2010 r. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 21.12.2010 r. o godzinie 9:00.

Zarząd Koła PZW w Poniatowej