Poniatowa


Herb Poniatowej

Poniatowa – miasto w południowo-wschodniej Polsce, położone w Kotlinie Chodelskiej (powiat opolski, województwo lubelskie). Siedziba miejsko-wiejskiej gminy Poniatowa. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do starego woj. lubelskiego.

Ludność:

Główny Urząd Statystyczny (stan w dniu 31 XII 2009 r.)

Gmina:
Ogółem: 14831, Mężczyźni: 7078, Kobiety: 7753

Miasto:
Ogółem: 9608, Mężczyźni: 4525, Kobiety: 5083

Wieś:
Ogółem: 5223, Mężczyźni: 2553, Kobiety: 2670

Źródło: własne / Wikipedia / GUS