Od nowego roku szkolnego w poniatowskim LO staruje Projekt: Język angielski – Twoja szansa

Archiwalna fotografia Liceum Ogólnokształcącego w PoniatowejOd nowego roku szkolnego Liceum Ogólnokształcącym w Poniatowej staruje nowy Projekt zatytułowany: „Język angielski – Twoja szansa”. W ramach Programu ENGLISH TEACHING poniatowskie LO wygrało konkurs Small Grants organizowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności (Autor i Fundator Programu) oraz Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA (Realizator Programu).
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz zwiększanie zainteresowania uczeniem się i języka angielskiego. Projekt jest nastawiony na umożliwienie aktywnego kontaktu młodzieży z żywym językiem angielskim – poza regularnymi zajęciami szkolnymi.
Projekt będzie polegał na zorganizowaniu dodatkowych lekcji z języka angielskiego, które będą prowadzone przez Anglika wykorzystując ciekawe i różnorodne metody nauczania. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach dopasowanych do umiejętności językowych uczniów.
Prowadzone warsztaty będą formą kreatywnej i twórczej nauki, sprzyjającej poszerzaniu horyzontów, wiedzy o świecie oraz krzewieniu wrażliwości kulturowej wśród uczniów.

Na warsztatach uczniowie będą rozwijać umiejętności m.in. z zakresu:
– pracy w zespole,
– komunikacji,
– radzenia sobie ze stresem,
– kreatywności,
– motywacji.

Zgłoszenia chętnych uczniów naszego LO przyjmuje p. Barbara Kramek – nauczyciel jęz. angielskiego i koordynator projektu.

UM Poniatowa