Miałeś wypadek? Należy Ci się odszkodowanie! Centrum Odszkodowań w Poniatowej Ci pomoże

Centrum Odszkodowań w PoniatowejCentrum Odszkodowań reprezentuje interesy poszkodowanych w postępowaniu z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Towarzystwa Ubezpieczeniowe nie informują szczegółowo o wszystkich prawach przysługujących poszkodowanym, zwykle zaniżają wartości odszkodowań a utrudniając i przeciągając postępowanie starają się zniechęcić poszkodowanych do dochodzenia swoich praw.

Dzięki współpracy z nami prawników i specjalistów, którzy posiadają doświadczenie i gruntowne przygotowanie merytoryczne w postępowaniu odszkodowawczym, możemy zaoferować naszym poszkodowanym najwyższą jakość usług. Gwarancją należytego wykonania czynności w imieniu poszkodowanego jest fakt, że nasze honorarium związane z prowadzeniem sprawy regulowane jest dopiero po uzyskaniu odszkodowania wg ustalonej w umowie z poszkodowanym wysokości. W każdej sytuacji naszym zadaniem jest uzyskanie możliwie najwyższego odszkodowania.

Jeżeli nie uzyskalibyśmy odszkodowania, nie należy się nam żadna zapłata, bierzemy ryzyko na siebie.

 

Nasza pomoc obejmuje w szczególności:

• bezpłatne porady i konsultacje dotyczące możliwości uzyskania odszkodowania oraz obsługę płynności finansowej przedsiębiorstw i os. Fizycznych które to mogą nawiązać współpracę w celu uregulowania płynności finansowej, dodatkowo firma w ramach podpisanej umowy proponuje wzór pieczęci prewencyjnej

• profesjonalną informację i ocenę prawną danego zdarzenia

• sformułowanie konkretnego roszczenia i prowadzenie sprawy aż do jej zakończenia

Zawierając z nami umowę i udzielając nam pełnomocnictwa Poszkodowany uzyska kompleksową obsługę taką jak:

• pomoc i obsługę prawną w całym procesie dochodzenia roszczeń – bierzemy na siebie ryzyko ponoszenia kosztów obsługi prawnej

• zaopiniowanie dokumentacji przez lekarza specjalistę w zakresie ortopedii neurologii –

bierzemy na siebie ryzyko ponoszenia kosztów lekarza orzecznika

• reprezentację przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i innymi instytucjami w sprawie

W rezultacie poszkodowany otrzymuje nie tylko spokój i bezstresowy czas na leczenie, ale też:

• odszkodowanie z reguły o wiele większe niż w postępowaniu samodzielnym (już po odliczeniu honorarium za prowadzenie sprawy)

• znacznie krótszy czas oczekiwania na wypłatę (nie potrzeba czekać do zakończenia leczenia)

• poszkodowany unika kłopotliwej korespondencji z Towarzystwem Ubezpieczeniowym

• poszkodowany unika problemu z formułowaniem żądań w piśmie roszczeniowym

• chronimy poszkodowanego przed pułapkami stosowanymi przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe

A więc jeżeli:
– Miałeś wypadek w ciągu ostatnich 13 lat
– Zostałeś poszkodowany w innym zdarzeniu
– Zginął w wypadku twój bliski lub rodzina
– Na twojej działce zlegają słupy energetyczne lub linie przesyłowe(Trafo i inne)
– Jesteś ofiarą podtopienia lub powodzi
– Doznałeś urazów lub uszczerbków
– Poślzgnąłeś się lub potknąłeś w wyniku
  nierównej powierzchni lub bałaganu
  u pracodawcy

NALEŻY CI SIĘ ODSZKODOWANIE !!!

 

Centrum Odszkodowań
Konsultant ds. odszkodowań
Sklep komputerowy „Shibby”
ul. Brzozowa 7/4
Poniatowa
kom. 798-777-027 – zadzwoń i zapytaj czy należy Ci się odszkodowanie

 

(więcej info na centrum-odszkodowan.org.pl)

ZAPRASZAMY!!!

Artykuł powstał w ramach reklamy poniatowskich przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na darmową reklamę na łamach naszego serwisu. Przekonaj się jak łatwo Twoja firma może znaleźć się na tej liście.

e-Poniatowa.pl