Jesień, jesień jak to tak ?…

Jesień w PoniatowejLato lato i …po lecie. W dniu dzisiejszym o godzinie 5.09 rozpoczęła się astronomiczna jesień. Przejście z lata do jesieni odbywa się w momencie tak zwanej „równonocy jesiennej”, to jest czasu, gdy Słońce przechodzi ze znaku Panny w znak Wagi. Pierwszy dzień jesieni okazał się wzorcowym jesiennym dniem – wysoka temperatura, ciepłe słoneczko. Nic tylko ruszyć na spacer do pobliskich lasów. Mamy nadzieję, że tegoroczna jesień będzie właśnie taką prawdziwą piękną „Złotą Jesienią„. Poniżej przedstawiamy krótki wiersz Wincentego Pola.

Na jesieni

Coraz ciszej. Wrzesień! Wrzesień!
Słońce rzuca blask z ukosa
I dzień krótszy, chłodna rosa –
Ha, i jesień – polska jesień!
O, jesieni złota nasza!
Tyś jak darów Boża czasza,
Dziwnie mądra, pełna części
I kojącej pełna treści…

W pożegnaniu grają lasy
Barw tysiącem, pełnych krasy;
Wiosną łąki tu się tęczą,
Starodrzewne lasy wieńczą
Miedzią, złotem i rubinem,
I szmaragdem, i bursztynem.
Na jesieni świat się mieni
I w dobrane gra kolory… (…)

Wincenty Pol