Bezpłatny kurs na prawo jazdy dla najlepszego ucznia ZST

Ośrodek Szkolenia Kierowców Kieliszek w PoniatowejAbsolwent Zespołu Szkół Technicznych w Poniatowej Pan Łukasz Kieliszek, właściciel Ośrodka Szkolenia Kierowców „KIELISZEK” ufundował nagrodę w postaci bezpłatnego kursu na prawo jazdy kategorii B dla najlepszego ucznia. Nagrodę może otrzymać uczeń, który wykazuje się aktywnością społeczną na terenie szkoły, odznacza się nienaganną kulturą osobistą oraz osiąga dobre wyniki w nauce. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas apelu na zakończenie roku szkolnego (29 czerwca 2012 roku).

Serdecznie dziękujemy Panu Łukaszowi za inicjatywę, tym bardziej, że z zaczerpniętych opinii kursantów wiemy, że szkoła Pana Łukasza cieszy się dobrą renomą i dużymi sukcesami podczas egzaminów. Więcej informacji o Ośrodku Szkolenia „Kieliszek” na stronie www.kieliszek.info

ZST.Poniatowa.pl